HL7 Norge

tir04162024

Last updatetor, 17 okt 2019 2pm

Back Om HL7 Norge Teknisk styringskomite

Teknisk styringskomite

HL7 Norge har en teknisk styringskomitè (TSK) som er underlagt styret og dets utøvende organ.

Valgte medlemmer (innvalgt 2022)

 • Øyvind Aassve, Sykehuspartner - Leder
 • Espen Stranger Seland, Direktoratet for eHelse
 • Lars-Andreas Nystad, DIPS
 • Toril Ormberg Reite, Helse Vest IKT 
 • Stephan Kristiansen, Helse Nord IKT
 • Eigil Gotaas, A-2
 • Armann Helgason, TietoEVRY
 • Bård Grødem, HEMIT
 • Jan Erik Håland, Sykehuspartner
 • Kenneth Myra, Kufu
 • Thomas Tveit Rosenlund, Direktoratet for ehelse

 Teknisk styringskomite har følgende oppgaver:

 • Koordinere og prioritere arbeidsgruppens arbeid, herunder:
      - Følge opp og sørge for at arbeid som kan påvirke andre arbeidsgrupper blir håndtert
      - Følge opp arbeidsgruppene og bidra med ressurser dersom arbeidet stopper opp
 • Lage forslag til prioritering av arbeidet i HL7 Norge
 • Ta i mot og vurdere søknader om nye arbeidsgrupper
 • Legge frem søknader om nye arbeidsgrupper for godkjenning i Styret
 • Ansvar for prosessen ved opprettelse og nedleggelse av arbeidsgrupper
 • Ansvar for kvalitetssikring og godkjenning av nasjonale implementasjonsguider
 • Kvalitetssikre og godkjenne forslag til endringer til HL7 internasjonalt
 • Foreslå deltakere til internasjonale samlinger (WGM)
 • Utarbeide og bidra med faglig innhold på seminarer og konferanser
 • Forberede og avholde medlemsmøter/arbeidsmøter med medlemmene i HL7 Norge etter behov
 • Foreslå kurs