HL7 Norge

fre11162018

Last updateman, 19 feb 2018 9am

Back Om HL7 Norge Teknisk styringskomite

Teknisk styringskomite

HL7 Norge har en teknisk styringskomitè (TSK) som er underlagt styret og dets utøvende organ.

Valgte medlemmer (innvalgt 2018)

  • Øyvind Aassve, Direktoratet for eHelse - Leder
  • Espen Stranger Seland, Direktoratet for eHelse
  • Sigurd From, Helse Nord IKT
  • Toril Ormberg Reite, Helse Vest IKT 
  • Hans Jørgen Varfjell, Norsk Helsenett
  • Eigil Gotaas, A-2
  • Bård Grødem, HEMIT
  • Øystein Berg-Sletteng, Helse Nord IKT

 

Teknisk styringskomite har følgende oppgaver:

* Koordinere og prioritere arbeidsgruppens arbeid, herunder:
    - Følge opp og sørge for at arbeid som kan påvirke andre arbeidsgrupper blir håndtert
    - Følge opp arbeidsgruppene og bidra med ressurser dersom arbeidet stopper opp
* Lage forslag til prioritering av arbeidet i HL7 Norge
* Ta i mot og vurdere søknader om nye arbeidsgrupper
* Legge frem søknader om nye arbeidsgrupper for godkjenning i Styret
* Ansvar for prosessen ved opprettelse og nedleggelse av arbeidsgrupper
* Ansvar for kvalitetssikring og godkjenning av nasjonale implementasjonsguider
*
Kvalitetssikre og godkjenne forslag til endringer til HL7 internasjonalt
* Foreslå deltakere til internasjonale samlinger (WGM)
*
Utarbeide og bidra med faglig innhold på seminarer og konferanser
* F
orberede og avholde medlemsmøter/arbeidsmøter med medlemmene i HL7 Norge etter behov
*
Foreslå kurs

Twitter feed