HL7 Norge

fre07192024

Last updatetor, 17 okt 2019 2pm

Back Implementasjonsguider HL7 v3

HL7 versjon 3

HL7 versjon 3 er et sett av spesifikasjoner fra basert på HL7 sin referansemodell RIM (Reference Information Model). Referansemodellen er utgangspunktet for alle tjenester, meldinger, datatyper og terminologier som er nødvendig for å realisere integrasjon mellom ulike helsesystemer basert på HL7 versjon 3.

Den norske implementasjonsguiden for HL7 versjon 3 er et lite subsett av den internasjonale HL7 versjon 3 spesifikasjonen.