HL7 Norge

fre07192024

Last updatetor, 17 okt 2019 2pm

Back Medlemsskap Typer medlemsskap

Typer medlemsskap

Det er flere typer medlemskap i HL7 Norge:

  • Studentmedlemskap
  • Personlig medlemskap
  • Medlemskap for organisasjoner (bedriftsmedlemskap)
  • Sponsor-/velgjørermedlemskap

Medlemsfordeler

Fordelene ved å være medlem i HL7 Norge er blant annet:

  • Tilgang til de siste oppdateringer av HL7 standardene
  • Stemme(r) (avhengig av medlemskap) ved generalforsamling
  • Stemme(r) ved faglige avstemninger i HL7 Norge
  • Mulighet for sponset deltakelse på internasjonale arbeidsgruppemøter
  • Mulighet for å representere HL7 Norge og dens stemmer ved internasjonale avstemninger
  • Medlemspris på kurs nasjonalt og internasjonalt

Studentmedlemskap

Vi er glade for å tilby studentmedlemskap til en redusert sats for heltidsstudenter. Vær oppmerksom på at dette medlemskapet ikke er stemmeberettiget, og du er kvalifisert for studentmedlemskap kun så lenge du er fulltidsstudent. Et studentmedlem kan ikke bruke, kopiere eller distribuere standarden for andre formål enn deres personlige deltakelse i vedlikehold og utvikling av HL7 standarder.
Når du ikke lenger er student, kan medlemskapet ditt enkelt gjøres om til enten et individuelt medlemskap, eller et medlemskap for organisasjon ved å kontakte vårt kontor.

Individuelt medlemskap

Fordelene for individuelle medlemskap gjelder bare for den personen som er navngitt på søknadsskjemaet. Individuelle medlemskap er rettet mot personer med en personlig interesse i standarden. Et enkelt medlem må ikke bruke, kopiere eller distribuere standarden for andre formål enn hans eller hennes personlige deltakelse i vedlikehold og utvikling av HL7 standarder. Individuelle medlemskap kan ikke overføres fra en person til en annen.
Fordeler for individuelle medlemskap inkluderer:

-         En kopi av gjeldende HL7 standarder

-         Stemmeprivilegier på alle HL7 standarder

-         Muligheten til å delta i HL7 tekniske komiteer og interessegrupper

-         Rabatt på deltakeravgift for arbeidsgruppemøter og opplæring

-         Tilgang til seksjon av HL7 Webside merket Kun for medlemmer

-         Individuell listing på HL7 online medlemskatalog

Oppgradering av Individuelt Medlemskap
Individuelle medlemskap kan oppgraderes til medlemskap for organisasjon dersom din bruk av standarder endres. Kreditt for den resterende forholdsmessige del av medlemskontingenten vil bli brukt på den organisatoriske medlemskontingenten. Vennligst kontakt vårt kontor for mer eller informasjon om hvordan du oppgraderer din medlemskap.

Medlemskap for organisasjoner (bedriftsmedlemskap)

Kontingent for organisasjoner er en flat sats. I tillegg til alle fordelene ved individuelle medlemskap, omfatter medlemskap for organisasjoner fordeler som kan brukes av mange medlemmer i organisasjonen:

-         Stemme ved generalforsamling

-         Muligheten til å overføre medlemskap til andre i din organisasjon (nyttig hvis noen forlater organisasjonen eller skifter fokus til ikke-HL7 prosjekter)

-         Flere kopier av alle aktuelle HL7 standarder

-         Muligheten til å distribuere HL7 standarder innen organisasjonen

-         Retten til å distribuere utdrag av standarden til kunder (dvs. som en del av forslagene eller teknisk dokumentasjon)

-         Den offisielle HL7-logoen kan vises på webområdet til organisasjonen, eller inkludere på markedsføringsmateriell

-         Oppføring i online oversikt over bedriftsmedlemmer

Oppgradering av medlemskap for organisasjoner
Medlemskap for organisasjoner kan oppgraderes til sponsor-/velgjørermedlemskap når som helst. Kreditt for den resterende forholdsmessige medlemskontingenten vil bli brukt på velgjører medlemskontingenten. Vennligst kontakt vårt kontor for mer informasjon og hjelp i å oppgradere medlemskapet ditt.

Sponsor-/velgjørermedlemsskap

Innenfor kategorien medlemskap for organisasjoner, er en høyere grad av medlemskap også tilgjengelig: Sponsor-/velgjørermedlemskap. Sponsor-/velgjørermedlemskap tilbyr ekstra fordeler som hjelper disse medlemmene til å understreke sin befatning med HL7.
Sponsor-/velgjørermedlemskap inkluderer alle fordelene av organisatoriske medlemskap.

-         Oppføring i egen sponsorkategori på websidene til HL7 Norge

Prisliste

Prislisten for årlig medlemskap i HL7 Norge er pt.:

Medlemskap

Årlig medlemskapsavgift

Stemme(r)

Studentmedlemskap

Kr. 1.000,-

0

Personlig/individuelt medlemskap

Kr. 2.000,-

0

Medlemskap for organisasjoner

Kr. 8.000,-

1

Sponsor-/velgjørermedlemskap

Minimum kr. 15.000,- (ingen grense oppad)

1

Medlemsavgiften sendes på faktura en gang pr. år. Medlemskapet løper til evt. skriftlig oppsigelse er mottatt.