HL7 Norge

fre07192024

Last updatetor, 17 okt 2019 2pm

Velkommen til HL7 Norge

HL7 Norge er en organisasjon som fremmer standardisert utveksling av klinisk og administrativ informasjon mellom ulike helserelaterte informasjonssystemer ved hjelp av internasjonale standarder fra HL7 (www.hl7.org).

HL7 Norge er en ideell organisasjon (non-profitt) som ikke har økonomiske overskudd som mål, og er basert på frivillighet. Alle inntekter benyttes på HL7 standardiseringsarbeid.

Innholdet i HL7 standarden utvikles internasjonalt, og HL7 Norge er offisiell norsk representant i det internasjonale standardiseringsarbeidet. HL7 Norge har et ansvar for tilpasse standardene til norske forhold ved hjelp av profiler og implementasjonsguider. Dette arbeidet styres av teknisk styringskomite i HL7 Norge. 

Arbeidet med å tilrettelegge for bruk i Norge gjøres i et samarbeid mellom våre medlemmer. Medlemmene representerer både myndighetene, de regionale helseforetakene, leverandører og konsulenter. På denne måten blir HL7 Norge en arena for å oppnå teknisk, semantisk og organisatorisk interoperabilitet i Norge.

Bli med å delta aktivt i FHIR-arbeidet!

Deltakelse i HL7 Norge er åpen for alle, vi oppfordrer alle som er interessert i FHIR å melde seg inn og bidra til en god og samordnet innføring av FHIR i Norge. For å være med på våre mailinglister - meld deg på her: http://hl7.no/mailman/listinfo