HL7 Norge

tir06182019

Last updatetor, 14 mar 2019 10am

Velkommen til HL7 Norge

HL7 Norge er en organisasjon som fremmer standardisert utveksling av klinisk og administrativ informasjon mellom ulike helserelaterte informasjonssystemer ved hjelp av internasjonale standarder fra HL7 (www.hl7.org).

HL7 Norge er en ny oppstartet ideell organisasjon (null-profitt) som ikke har økonomiske overskudd som mål, men er basert på frivillighet. Alle inntekter benyttes på HL7 standardiseringsarbeid.

Innholdet i HL7 standarden utvikles og styres av teknisk styringskomite og arbeidsgrupper i HL7 Norge, i nært samarbeid med deres tilsvarende grupper i den overordnede organisasjonen HL7. Teknisk styringskomite forvalter HL7 standarden for Norge, og forvalter arbeidsgrupper, som hver har ansvar for en del av HL7 standarden.

Arbeidet i HL7 Norge utføres i arbeidsgrupper sammensatt av medlemmer fra HL7 Norge på en slik måte at leverandører og brukere arbeider sammen for å oppnå teknisk, semantisk og organisatorisk interoperabilitet.

For å være med på våre mailinglister - meld deg på her: http://hl7.no/mailman/listinfo

Delta aktivt

Deltakelse i arbeidsgruppene skal være åpent for alle som er aktivt engasjert i bruk og implementering av standarden.

Twitter feed