HL7 Norge

fre09222023

Last updatetor, 17 okt 2019 2pm

Back Medlemsskap Hvorfor bli medlem?

Hvorfor bli medlem

Ønsker du og/eller ditt firma å bidra nasjonalt og internasjonalt med å utvikle interoperabilitetsstandarder innenfor helsesektoren for å:

 • forbedre helsetjenester
 • optimalisere arbeidsprosesser
 • redusere tvetydighet
 • forsterke kunnskapsoverføringer mellom interessenter innenfor helse
 • redusere kostnader på å integrere systemer

HL7 Norge er en organisasjon som fremmer standardisert utveksling av klinisk, finansiell og administrativ informasjon mellom ulike helserelaterte informasjonssystemer, ved hjelp av internasjonale standarder fra HL7 (se www.hl7.org ).

HL7 Norge er en ideell organisasjon (null-profitt) som ikke har økonomiske overskudd som mål, men er basert på frivillighet. Alle inntekter benyttes på HL7 standardiseringsarbeid.

HL7 Norge legger til rette for utbredelse av standarder som HL7 internasjonalt utarbeider, men med nasjonale implementeringsretningslinjer. Tilnærmingen til dette vil være å:

 • organisere møter, seminarer, forelesninger, kurs og opplæring
 • drive en website for HL7 Norge med både åpen informasjon og lukket informasjon for medlemmer
 • publisere materiell relatert til standardiseringsarbeidet
 • utvikle, vedlikeholde og publisere nasjonale implementeringsretningslinjer for HL7 standarden i Norge

HL7 Norge ønsker å påvirke internasjonalt HL7 standardiseringsarbeid gjennom

 • endringsanmodninger til den internasjonale standarden
 • forslag til tillegg i den internasjonale standarden
 • endringsanmodninger og tillegg til den formelle metodikken til HL7 internasjonalt
 • deltakelse på internasjonale møter (WGM)
 • samarbeide med tilsvarende HL7 organisasjoner fra andre land

Arbeidet i HL7 Norge utføres i arbeidsgrupper sammensatt av medlemmer fra HL7 Norge på en slik måte at leverandører og brukere arbeider sammen for å oppnå integrasjon av informasjonssystemene.

HL7 Norge vil koordinere standardiseringsarbeidet med annet nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid innenfor området. Eksempler: KITH, IHE, CEN, ISO, UBL.

HL7 Norge ønsker bred representasjon fra aktuelle aktører og trenger din hjelp.

Måten du/dere kan bidra på er:

 • inngå medlemskap i HL7 Norge
 • aktiv deltakelse i arbeidet med å forbedre interoperabilitet i helsesektoren
 • bekle verv i HL7 Norge