HL7 Norge

man05272019

Last updatetor, 14 mar 2019 10am

Back Implementasjonsguider HL7 FHIR - norsk profil

Norsk HL7 FHIR profil

HL7 FHIR er neste generasjon rammeverk for standardisering utviklet av HL7. FHIR er en forkortelse for "Fast Healthcare Interoperability Resources".

HL7 FHIR bygger videre på HL7 versjon 2, 3 og CDA. FHIR kan potensielt sett være en erstatter for alle disse standardene på sikt.

HL7 FHIR er også basert på ny Web-teknologi og det er et stort fokus på at standarden både skal være lett å lære og lett å implementere i helsesystemer.

Mer informasjon om FHIR finnes på HL7 International sine FHIR sider.


I Norge har vi fått utviklet to implementasjonguider. Hver av disse inneholder ulike sett av ressurser, men samtidig gir de samlet sett en god innføring i norske FHIR-profiler. Les gjerne begge:

Norske profiler for HL7 FHIR-ressurser:

 


Høringer

Helse Sør-Øst har utviklet en implementasjonsguide for statistisk logganalyse. Implementasjonsguiden inneholder profiler for AuditEvent (ny), Encounter, EpisodeOfCare, Organization, Patient og Practitioner. Samtlige er utviklet og profilert i kontekst av logganalyse.

Det er ønskelig med innspill fra alle interesserte.

Implementasjonsguide statistisk logganalyse


Prosjekter

Her ligger oversikt over alle aktiviteter som bidrar til utvikling av norske FHIR-ressurser: Excel-regneark med oversikt over norske FHIR-relaterte prosjekter og aktiviteter

Twitter feed