HL7 Norge

fre07192024

Last updatetor, 17 okt 2019 2pm

Back Implementasjonsguider HL7 FHIR - norske profiler

HL7 FHIR profiler

HL7 FHIR er neste generasjon rammeverk for standardisering utviklet av HL7. FHIR er en forkortelse for "Fast Healthcare Interoperability Resources".

HL7 FHIR bygger videre på HL7 versjon 2, 3 og CDA. FHIR kan potensielt sett være en erstatter for alle disse standardene på sikt.

HL7 FHIR er også basert på ny Web-teknologi og det er et stort fokus på at standarden både skal være lett å lære og lett å implementere i helsesystemer.

Mer informasjon om FHIR finnes på HL7 International sine FHIR sider.


HL7 Norge har i samarbeid med Nasjonal IKT HF og Direktoratet for ehelse fått en organisasjonskonto på Simplifier for å få bedre oversikt over profiler i Norge.

Her skal etterhvert alle profiler ligge.

Link: HL7 Norge på Simplifier

 

 


Høringer

Helse Sør-Øst har utviklet en implementasjonsguide for statistisk logganalyse. Implementasjonsguiden inneholder profiler for AuditEvent (ny), Encounter, EpisodeOfCare, Organization, Patient og Practitioner. Samtlige er utviklet og profilert i kontekst av logganalyse.

Det er ønskelig med innspill fra alle interesserte.

Implementasjonsguide statistisk logganalyse


Prosjekter

Her ligger oversikt over alle aktiviteter som bidrar til utvikling av norske FHIR-ressurser: Excel-regneark med oversikt over norske FHIR-relaterte prosjekter og aktiviteter