Teknisk styringskomite

HL7 Norge har en teknisk styringskomitè (TSK) som er underlagt styret og dets utøvende organ.

Valgte medlemmer (innvalgt 2020)

 

Teknisk styringskomite har følgende oppgaver:

* Koordinere og prioritere arbeidsgruppens arbeid, herunder:
    - Følge opp og sørge for at arbeid som kan påvirke andre arbeidsgrupper blir håndtert
    - Følge opp arbeidsgruppene og bidra med ressurser dersom arbeidet stopper opp
* Lage forslag til prioritering av arbeidet i HL7 Norge
* Ta i mot og vurdere søknader om nye arbeidsgrupper
* Legge frem søknader om nye arbeidsgrupper for godkjenning i Styret
* Ansvar for prosessen ved opprettelse og nedleggelse av arbeidsgrupper
* Ansvar for kvalitetssikring og godkjenning av nasjonale implementasjonsguider
*
Kvalitetssikre og godkjenne forslag til endringer til HL7 internasjonalt
* Foreslå deltakere til internasjonale samlinger (WGM)
*
Utarbeide og bidra med faglig innhold på seminarer og konferanser
* F
orberede og avholde medlemsmøter/arbeidsmøter med medlemmene i HL7 Norge etter behov
*
Foreslå kurs