International HL7 Interoperability Conference 2019

HL7 Internationals årlige interoperabilitetskonferansen avholdes i år i Warszawa. For mer informasjon og påmelding se: www.ihic.info.

Øyvind Aassve fra HL7 Norge holder innlegg om hva vi gjør i Norge for å samordne bruken av FHIR på nasjonalt nivå.