HL7 Norge

man05272019

Last updatetor, 14 mar 2019 10am

Back Nyheter Høring på implementasjonsguide for statistisk logganalyse

Høring på implementasjonsguide for statistisk logganalyse

Høring

Helse Sør-Øst har utviklet en implementasjonsguide for statistisk logganalyse. Implementasjonsguiden inneholder profiler for AuditEvent (ny), Encounter, EpisodeOfCare, Organization, Patient og Practitioner. Samtlige er utviklet og profilert i kontekst av logganalyse.

Det er ønskelig med innspill fra alle interesserte.

Implementasjonsguide statistisk logganalyse

Twitter feed